Cách đọc password bị mã hóa trên trình duyệt

Cách đọc password bị mã hóa trên trình duyệt

Hướng dẫn cách đọc password có dạng ****** trên trình duyệt. Các bạn có thể dùng cách này để đọc tất cả các mật khẩu có dạng dot (***) trên trình duyệt từ tài khoản facebook,twitter đến youtube hay yahoo mail.

Bước 1

Chọn bất kì tài khoản nào có điền mật khẩu và tài khoản ( thường được người dùng chọn ghi nhớ đăng nhập )

Cách đọc password bị mã hóa trên trình duyệt

Bước 2 

Tô đen phần mật khẩu, chuột phải chọn inspect element ( trên firefox) hoặc inspect ( trên google chrome hay cốc cốc ).

Cách đọc password bị mã hóa trên trình duyệt

Bước 3

  Ở phần code được tô màu, các bạn tìm dòng code có từ ‘password’, nhấp đôi chuột vào và đổi thành text, sau đó ấn Enter. Mật khẩu sẽ được hiện.

Cách đọc password bị mã hóa trên trình duyệt

Chọn password và double click vào để edit

Cách đọc password bị mã hóa trên trình duyệt

Thay đổi “password” thành “text”

Cách đọc password bị mã hóa trên trình duyệt

Kết quả

Tạ Trung Tín