Phiên bản nitro Pro 11

Phiên bản nitro Pro 11

Phiên bản nitro Pro 11

Phiên bản nitro Pro 11

Nitro Pro 11 là phiên bản mới nhất của phần mềm Nitro PDF.  Ứng dụng này bao gồm phạm vi tiêu chuẩn của các chức năng tài liệu PDF với trọng tâm là tinh giản quá trình học tập và được thân thiện với người dùng.

Nitro Pro 11 cũng tập trung vào việc cung cấp hiệu suất, tăng tốc độ, tính linh hoạt và tích hợp lưu trữ đám mây.

Phiên bản đầy đủ của Nitro Pro 11 được cung cấp trong hai gói, một bộ phần mềm Standard bao gồm một loạt các chức năng từ chuyển đổi sang tạo các tài liệu PDF và một phiên bản Business được tùy chỉnh cho các công ty thuộc mọi quy mô và tập trung vào sự hợp tác và năng suất.

Ưu điểm của phiên bản Nitro Pro 11 :

  • Dễ sử dụng : Nitro Pro 11 có giao diện thân thiện và thân thiện, một phần trợ giúp mạnh mẽ, nhiều hướng dẫn, và cộng đồng người sử dụng đang hoạt động.
  • Tốc độ nhanh : Không chỉ là nhanh chóng để chạy và tìm hiểu, nó cũng nhanh về hiệu suất.
  • Chất lượng cao OCR : Cải tiến OCR là một điều làm cho một số người xem Nitro Pro 11 là một đối thủ cạnh tranh của Adobe Acrobat nghiêm trọng.
  • Điểm giá tốt : cho những gì nó làm, và sự ổn định và tốc độ, Nitro Pro 11 mang lại giá trị tuyệt vời cho người sử dụng.

Có thể bạn quan tâm :

eM Client hỗ trợ nhãn dán Gmail

Tính năng của phiên bản eM Client 7

 

 

more recommended stories