Tính năng vượt trội của Foxit PhantomPDF

Tính năng vượt trội của Foxit PhantomPDF

Tính năng vượt trội của Foxit PhantomPDF

Tính năng vượt trội của Foxit PhantomPDF

Foxit PhantomPDF cung cấp cho người dùng một bộ các tính năng và khả năng rất mạnh. Nó có thể thực hiện các chức năng mà bạn mong đợi từ một ứng dụng PDF. Chẳng hạn như tạo các tài liệu PDF, chuyển đổi các tài liệu PDF sang các định dạng tài liệu khác và ngược lại, chỉnh sửa, chia sẻ và đăng ký kỹ thuật số các tệp PDF qua web.

Ngoài các tính năng và khả năng truyền thống, Foxit PhantomPDF hỗ trợ tới 41 ngôn ngữ, đây là một tính năng vượt trội. Nó cho phép các công ty quốc tế và người dùng từ các nước khác tận dụng tối đa hệ thống bằng ngôn ngữ của họ. Ngoài chuyển đổi tài liệu từ PDF sang các loại tài liệu khác và ngược lại, Foxit PhantomPDF kết hợp công nghệ OCR cho phép người dùng chỉnh sửa và làm việc trên các tài liệu được quét.

Foxit PhantomPDF cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn nội dung của bạn với chức năng ConnectedPDF. Bạn có thể chuyển đổi các tài liệu PDF thông thường qua ConnectedPDF trong một bước, tạo và quản lý nhiều phiên bản của tài liệu đó và theo dõi tất cả các hoạt động liên quan đến tài liệu đó. Điều đó có nghĩa là bạn có thể theo dõi những người mở tệp PDF của bạn, khi họ mở nó, và ở đâu. Tất cả các hành động họ thực hiện trên tài liệu đều được ghi lại.

Tích hợp với Google Drive, Hộp, Dropbox và OneDrive trong số những thứ khác cho phép người dùng Foxit PhantomPDF cộng tác, chia sẻ và chú thích dễ dàng và nhanh chóng. Họ có thể làm việc trên các tài liệu, cung cấp phản hồi, và trở nên hiệu quả hơn trong môi trường PhantomPDF.

Có thể bạn quan tâm :

Tính năng của phiên bản eM Client 7

eM Client hỗ trợ nhãn dán Gmail

 

more recommended stories